h1

Voorbeeldfunctie van de overheid.

3 november 2010

Ons land is bevoorrecht met een kabinet dat zich bewust is van de noodzaak om de overheidsfinanciën op orde te brengen. Rutte en consorten zien het als hun verantwoordelijkheid om het huishoudboekje van de staat in balans te brengen om de samenleving nu en straks betaalbaar te houden. Het kabinet wil de overheidsfinanciën – terecht – snel weer gezond maken. Door de vergrijzing, de kredietcrisis en de Europese schuldencrisis is het saneren van de overheidsfinanciën een harde noodzaak. Doen we dat niet, aldus het Regeerakkoord, dan schuiven we bezuinigingen en de gevolgen daarvan voor de maatschappij en de economie door naar de toekomst en onze kinderen.

Een van de ombuigingen, zoals de bezuinigingen zo mooi genoemd worden, uit het aangekondigde pakket van maatregelen om de nationale financiën op te schonen, is de bezuiniging op het ambtenarenapparaat. Het kabinet kondigde onlangs aan dat hierop in vier jaar tijd 6 miljard euro bespaard dient te worden. Om de daad bij het woord te voegen wil het kabinet voor 2011 de lonen in collectieve sector, met uitzondering van de zorg, bevriezen.

Helaas zijn er ook mensen die de noodzaak tot bezuinigen nog niet begrepen hebben. Bijvoorbeeld de ambtenarenbonden die deze maand aanschuiven bij het ministerie van Buitenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor onderhandelingen over de nieuwe cao voor 125.000 rijksambtenaren. Met hun verlanglijstje van o.a. een structurele loonsverhoging van twee procent, een nieuw salarisgebouw met hogere periodieken in de lagere schalen, scholingsbudget en een OV jaarkaart voor alle rijksambtenaren lijken ze niet echt doordrongen van de ernst van de zaak. Om hun wensen kracht bij te zetten, lieten de onderhandelaars alvast weten tot acties over te gaan wanneer er niet voldoende naar hen geluisterd wordt.

Gelukkig laat het nieuwe kabinet zich niet intimideren en weet zij zich gesteund door een grote groep Nederlanders die van mening is dat ambtenaren al jaren in een riante positie verkeren. Het kabinet is bereid haar wil met harde hand op te leggen. Mocht er geen overeenstemming met de bonden worden bereikt over een nominale nullijn, dan vindt een wetswijziging plaats om het zogenoemde overeenstemmingsvereiste te wijzigen. De bonden plaatsen zich buitenspel wanneer ze niet instemmen.

Beelden van een ontregelde samenleving rijzen onmiddellijk naar boven bij de gedachte aan publieksacties en stakingen door verongelijkte ambtenaren die pretenderen het slecht te hebben. Terwijl juist zij er afgelopen jaar meer op vooruit gingen dan menig werknemer in de marktsector. Eventuele acties getuigen daarom van misnoegen en het gebrek aan bewustzijn van de publieke voorbeeldfunctie die overheidsmedewerkers bekleden.

Nu iedereen moet inleveren om de overheidsbegroting op orde te brengen, dient de overheid zelf het goede voorbeeld te geven en is een pas op de plaats door haar employees gewenst. Wie zich tekort gedaan voelt, kan zijn heil zoeken in het bedrijfsleven. Zo decimeert het ambtenarenapparaat vanzelf.

Arjan Droger

Advertenties

5 reacties

 1. Om zeker te weten dat het op grote schaal saneren van het ambtenarenapparaat ook daadwerkelijk lukt, is het eveneens van belang de ambtelijke arbeidsvoorwaarden eens grondig tegen het licht te houden. Ontslag als gevolg van (gewijzigde) bedrijfs- of marktomstandigheden werkt niet bij de overheid. Daar komt nog bij dat – als je de dames en heren uberhaupt al van hun plaats krijgt – je tot in lengte van jaren gedwongen kunt worden tot het het betalen van wachtgeld en andere vormen van financiele ondersteuning.
  Saneren van de overheidsfinancien is een prima idee, maar vooralsnog heb ik het idee dat het voor een belangrijk deel bij een lofwaardig streven blijft.


 2. Als jullie het zo eens zijn met het beleid van het kabinet Rutte, wat is dan jullie toegevoegde waarde? Ik kan net zo goed, of beter, lid worden van de PVV of VVD. Ik zie jullie meerwaarde totaal niet.
  Trouwens, waarom noemen jullie jezelf ‘Dutch Tea Party’. Waarom weer zo’n belachelijk anglicisme. Wees eens trots op je eigen taal. Krom Engels horen we al meer dan genoeg.


 3. Sympathiseren met de Dutch Tea Party en een lidmaatschap van een bestaande politieke partij sluiten elkaar niet uit. Dat is juist aan te bevelen. De Dutch Tea Party wil nadrukkelijk niet zelf een politieke partij zijn, maar de bestaande politiek beïnvloeden. Gelukkig vinden we de idealen van de Dutch Tea Party deels terug in het gedachtegoed van de politieke partijen in Nederland en het beleid van het nieuwe kabinet. Het is inderdaad een goede vraag of een beweging die afgeleid is van een Amerikaans initiatief in ons land voldoende kansrijk is. Zie daarvoor ook mijn eerdere opmerkingen op http://www.arjandroger.nl/revolte.


 4. Hallo,

  Bezuinigen op het ambtenarenapparaat klinkt vaak mooi. Ik geloof dat dit kabinet er vierduizend ambtenaren uit wil werken. Het vorige kabinet had een doelstelling van twaalfduizend. Ze zijn geëindigd op nul, aldus Sweder van Wijnbergen.

  Ik verwijs u allen ook graag door naar het interview dat deze econoom aan RTL Z gaf. Naast algemene kritiek op het kabinetsbeleid geeft hij ook aan dat enkel een loonmaatregel niet voldoende effect zal hebben op het aantal ambtenaren.

  De link: http://www.rtl.nl/components/financien/rtlz/miMedia/2010/week39/do_1730_sweder.avi_plain.xml

  Groetjes,

  Joop


 5. De praktijk is inderdaad veel weerbarstiger dan het gewillige papier van het Regeerakkoord. Het is pijnlijk om in eigen vlees te snijden en een blik op de afgelopen jaren leert ons dat het vaak bij mooie plannen blijft. Het is goed om te realiseren dat als de overheid wil inkrimpen, dit ook offers van ons als burgers vraagt. Een gedecimeerde overheid leidt onherroepelijk tot afstoting van overheidstaken en zijn we bereid om die zelf weer op ons te nemen? Wil de Nederlandse bevolking echt minder staatsbemoeienis en meer persoonlijke verantwoordelijkheden en vrijheden? De afgelopen decennia hebben we ons collectief gelaafd aan de geriefelijkheden van de alsmaar uitdijende verzorgingsstaat en die riante situatie zal dan ook moeten veranderen. Zijn we daartoe bereid en klaar voor?Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: