Archive for the ‘Uncategorized’ Category

h1

Nee, dank je…

5 juni 2010

Waarom accepteren Nederlanders al die belachelijke staatsuitgaven van ons belastinggeld? Omdat wij aardig gevonden wilen worden, graag een sociaal gezicht willen hebben?  Niet gezien willen worden als egoist?

Ik ben daar niet zo zeker van.
Ik met mijn Jip en janneke logica ben een simpele,  realistische denker.

Buurvrouw vraagt aan mij 10 euro te leen voor boodschappen, deze leen ik haar graag. Wanneer de buurvrouw een paar weken later weer langs komt voor een tientje en ik nog maar 15 euro voor een week  heb, ben ik dan de enige die tegen deze buurvrouw zegt: “Sorry buur, deze keer niet”?!

Moeten wij doorgaan met het geven van geld aan allerlei landen in het kader van ontwikkelingshulp, terwijl wij het in ons eigen land al zo moeilijk hebben? Nee, dank je..

Moeten wij een land waar een veroordeelde drugshandelaar en tevens verdachte van een aantal moorden die op democratische wijze wordt gekozen tot president, steunen met 92 euro per inwoner, van ons belasting geld? Nee, dank je.. 

Cindy deed ooit al eens een onderzoekje naar allerlei gesubsidieerde clubjes voor (uitsluitend) moslims. Niet dat ik deze mensen het geluk in het leven wilt ontnemen, maar omgekeerde discriminatie van mijn belastinggeld? Nee, dank je..

62% van de prijs van iedere liter benzine die ik tank, gaat in de staatskas. Moet van dat geld die knaap uit Rondom 10  (3:30) betaald worden die niet in een magazijn gaat werken omdat hij “toch al in de uitkering zit, en al geld krijgt”? Nee, dank je..

Moet ik, wanneer ik mijn gaspedaal iets te hard heb ingetrapt, hogere boetes betalen dan die eerder genoemde luilak uit rondom 10 omdat ik 15  jaar geleden wel de moeite heb genomen om dat vuile werk te doen en inmiddels door hard te werken een goede carriere heb opgebouwd?Nee, dank je..

Moeten wij de ontwikkeling van de infrastructuur van ons land, waar een groot deel van onze economie van afhankelijk is, laten dwarsbomen omdat een zeldzame krekel, een nestje heeft gebouwd aan de rand van dat gebied? Nee, dank je..

Moet er van belastinggeld een Opera vereniging, of theater groepje gesubsidieerd worden, terwijl de meeste belastingbetalers nooit naar dat soort cultuur gaan kijken? Nee, dank je..

Moeten wij tussen de 75 en 100 euro per gezin betalen om te kijken naar 3 publieke omroepen, terwijl we nog 121 andere kanalen hebben op onze televisie waar we uit kunnen kiezen?  Nee dank je..

Moeten wij dan het risico nemen dat Cohen, Halsema of Roemer het voor het zeggen krijgt in Nederland?

Vul die laatst zelf maar in.

Richard Schneider

Advertenties
h1

Bart Jan Spruyt: Tea Party Den Haag

2 juni 2010

Bart Jan Spruyt

Op het Plein in Den Haag, tegenover de hoofdingang van de Tweede Kamer, had afgelopen zaterdag een bijzondere bijeenkomst plaats: de eerste Nederlandse Tea Party. De Tea Party-beweging is in Amerika een bekend en snel groeiend fenomeen: overal in het land worden tea parties belegd waarop sprekers (Republikeins en Democratisch) zich in gloedvolle bewoordingen uitspreken tegen staatsschuld, belastingverhogingen en ander financieel-economisch ongerief, inclusief de regering-Obama. Het echtpaar Cindy en Richard Schneider uit het Noord-Hollandse Schagen is van mening dat er alle reden is om zo’n beweging ook in Nederland te beginnen. Afgelopen zaterdag hebben zij hun eerste bijeenkomst belegd.

Ik vind het een prima initiatief (en behoorde zaterdag tot een van de zes sprekers). Niets is zo verlammend voor een samenleving als een alomtegenwoordige overheid die de burgers alle zorgen, taken en verantwoordelijkheden uit handen wil nemen. Maar dat we zo’n sterke, dominant aanwezige overheid hebben, dateert natuurlijk niet van vandaag of gisteren. Het hangt samen met een lange ontwikkeling, die met de idealen van de Franse Revolutie in gang is gezet. In de oude wereld waarmee die Revolutie afrekende, lagen ieders identiteit en kansen bij zijn geboorte vast. Wie als een dubbeltje werd geboren, zoals het spreekwoord zegt, zou nooit als een kwartje sterven. De moderne wereld daarentegen biedt burgers alle kansen – om misschien niet alleen een dubbeltje maar zelfs een gulden of een rijksdaalder te worden.

Maar de schaduwzijde van dit individualisme is dat mensen volledig geconcentreerd raken op hun eigen sociaaleconomische vooruitgang. Voor andere taken houden zij geen tijd over en in die taken hebben zij ook geen zin meer. De zorg voor anderen – want daar hebben we het vooral over – wordt dan overgedragen aan de staat, en die staat dijt maar uit en heft steeds meer belasting om al die zaken te behartigen – net zo lang totdat de staat als een herder waakt over alle verstrooid levende individuen, en de kudde ontworteld ronddolende schapen bij elkaar houdt door elke onderdaan van zijn uitkeringen en subsidies te voorzien en alle andere wensen en verlangens en gemakken.

Zo is de verzorgingsstaat geen vangnet meer voor mensen die (tijdelijk) echt hulp, zorg en opvang nodig hebben maar een proces van financiële begeleiding voor elke burger, van wieg tot graf. En dat mag wat kosten, vindt de Nederlander. Ik hoorde laatst iemand zeggen dat ze het een eer vond belasting en premies te betalen. Ze keek er heel lief bij. En daarom vinden Nederlanders het ook helemaal niet erg dat we tot diep in juni voor de overheid werken en daarna pas ons verdiende geld zelf mogen houden.

En daarom stonden er zaterdag geen 16 miljoen mensen op het Plein, maar een groepje van maximaal 70 personen.

Als we een ommekeer willen, moeten we ons niet alleen realiseren dat elk belastingbewustzijn in Nederland zo goed als afwezig is. Maar we moeten ook bedenken dat 50 jaar verzorgingsstaat de moraal in Nederland zo goed als volledig heeft vergruizeld. Als we minder belasting willen betalen, willen we een kleinere overheid. Dan willen we dat de overheid in haar takenpakket snijdt. Maar wie gaat de taken op zich nemen die de overheid afstoot? Gaan we zelf sparen voor de rollator voor oma als die niet meer uit de AWBZ wordt vergoed? Gaan we zelf een familielid dan wel goede vriend of bekende een tijdje (financieel) door een moeilijke fase heen helpen als hij werkloos is geworden? Gaan we zelf bij familieleden en bekenden de zorg bieden die nu door de thuiszorg wordt aangeboden (en duur wordt betaald)? Of zijn we zo lui en verwend en gemakzuchtig geworden door een alles ondermijnende verzorgingsstaat dat de idealen van de Tea Party, hoe geweldig ook, vooralsnog onbereikbaar zijn omdat aan de morele voorwaarden die een belastingrevolte mogelijk maken nog lang niet is voldaan?

Een liberale dan wel libertarische Tea Party-beweging heeft in Nederland, net als in Amerika, alleen maar kans van slagen wanneer er samenwerking komt met de conservatieve beweging. En dan hebben al die clubs en clubjes – van de Edmund Burke Stichting tot het Conservatief Café en het Christelijk Conservatief Beraad en de website Dagelijkse Standaard – nog een lange weg te gaan. Maar de uitkomst van het traject lijkt mij een wenkend perspectief.

h1

Bijdrage Tea Party : Eline van den Broek

30 mei 2010

Financiering van de Gezondheidszorg

Bijdrage Eline van den Broek bij de eerste Dutch TEA Party

U hoort de lijsttrekkers deze dagen zich -voor het eerst in jaren- hardop zorgen maken over de oplopende kosten in de gezondheidszorg. Dat is ook geen wonder, want de totale zorgkosten zijn dit jaar weer met 6 procent gestegen naar totale uitgaven van 78 miljard euro. En daarmee haalt Nederland de wereldwijde ranglijst van snelst groeiende kostenposten.

Volgens de politieke partijen kunnen we de problemen oplossen door te spreken over vergrijzing, over de maagzuurremmers en de cholesterolverlagers of over de dure medisch specialisten. Maar vandaag gaan we het hebben over de echte reden waarom de Nederlandse gezondheidszorg onbetaalbaar is. Dat zijn niet de cholesterolverlagers en ook niet de relatief slecht betaalde medisch specialisten. We gaan het even hebben over de fiscale kosten van de gezondheidszorg.

De wat? De fiscale kosten. Want terwijl de lijsttrekkers fanatiek debatteren over de wel-of-niet marktwerking in het nieuwe zorgstelsel, wordt het herverdelingsspelletje van de linkse partijen via een achterdeurtje gewoon doorgespeeld.

Hun stroman heet de Gezondheidsfiscus. Zijn wapen is de Zorgtoeslag.

De zorgtoeslag. Hoe werkt dat?

Wel, bent u u is er boven de 18?

En heeft u een Nederlandse zorgverzekering?

En is uw inkomen lager dan € 33.743 per jaar, of € 50.000 als u samenwoont?

U hoort niet niet bij deze groep? Dat is jammer, want ander zou ook u een extra zakcentje van de fiscus krijgen. Daar hoeft u niets voor te doen. Er zijn geen voorwaarden. Er staat niet eens bij dat u het aan Gezondheidszorg hoeft uit te geven.

De bedragen van de zorgtoeslag lopen uiteen van 24 tot 60 euro per maand. Aangezien we deze dagen van de sommetjes zijn: dat is tussen de 288 en de 720 euro per jaar.

“So what?”, zult u denken. “Mensen kunnen die dure premies ook niet opbrengen”. Maar als u daarbij weet dat maar liefst 7 miljoen mensen in Nederland een dergelijk cadeautje van de Gezondheidsfiscus ontvangen – let wel, dat is goed voor tussen de 2 en de 5 miljard euro per jaar –  dan zult u zich terecht afvragen: “Waarom?”

Het antwoord is simpel. Omdat de overheid een duur systeem heeft bedacht. In dat systeem wordt er per Nederlander maar liefst 4500 euro betaald. Dat is 18.000 euro voor een gezin met twee kinderen. Dames en heren, laat u niets wijs maken. Dat heeft niets te maken met marktwerking.

Bij het ministerie van Volksgezondheid alleen al, werken maar liefst 3.640 amtenaren. Die ambtenaren ontvangen een gemiddeld bruto jaarsalaris van 47.862 euro. In totaal kost het ministerie alleen al zo’n 174 miljoen euro.

En daar komen dan alle overheidsinstellingen bij die het zorgstelsel in stand moeten houden. De toezichthouder NZa, het College voor Zorgverzekeringen, het College Bouw Zorginstellingen, de Vereniging van Ziekenhuizen NVZ en ga zo maar door. Daarnaast mag de toezichthouder potjes geld uitdelen aan noodleidende zorginstellingen. Ruim 73 miljoen euro aan staatssteun heeft de afgelopen jaren maar liefst 34 zorginstellingen van de ondergang gered. Maar de Incompetente bestuurders gaan vrijuit. Met andere woorden: met capabele, gemotiveerde bestuurders van die instellingen hadden we die 73 miljoen beter kunnen besteden.

Laat me het rekensommetje nog een keer herhalen:

7 miljoen mensen krijgen in totaal tussen de 2 en 5 miljard euro per jaar aan Zorgtoeslag.

Ruim 3,500 ambtenaren bij het ministerie verdienen in totaal 174 miljoen euro euro aan salaris. Plus de ambtenaren bij de Nza, het CVZ, het CBZ, de NVZ en ga zo maar door. Dat is nog eens een slordige paar miljard. En dan moeten we nog beginnen met het inkopen van goede zorgverlening voor U en uw gezin.

Dames en heren, een gezondheidszorgprogramma met een verplichte Basisverzekering zal altijd leiden tot verder oplopende schulden. Fiscale verantwoordelijkheid en lagere kosten kan worden bereikt met een kleinere overheid – niet met een grotere overheid.

Ten eerste zal zorg altijd duurder zijn dan voorspeld.

Ten tweede zal een herverdeling via een Zorgtoeslag minder opleveren dan de overheid u belooft. Alleen dit jaar al stegen de premies van de zorgverzekeraars gemiddeld met ruim 20 procent.

En ten derde zijn alle beloften om de zorgkosten in de toekomst in te perken, per definitie een leugen.

Het is vijf voor twaalf. Vraagt u de lijsttrekkers om hun programma’s nog eens door te rekenen. Schaf de zorgtoeslag af en laat de gezondheidszorg zijn wat het is: een business. Hoe meer mensen geld verdienen in de business die zorg heet, hoe meer mensen zeker zijn van goede zorgverlening voor acceptabele prijzen. Want waarom mag Defensie een Business zijn, of Energie, of Veiligheid. Maar niet de zorg?

Gelooft u de verhalen van de overheid eigenlijk nog? Dat het de schuld is van de maagzuurremmers en de cholesterolverlagers? Of van de dure medisch specialisten? Ik zal het u vertellen: de bedrijven die die maagzuurremmers produceren gaan momenteel failliet. En de artsen verhuizen steeds vaker naar landen waar ze wel goed betaald krijgen.

Wilt u ook dat een paar miljard euro wordt bespaard? Vind u ook dat u recht heeft op goede zorgverlening zonder de inmenging van duizenden ambtenaren en belasting-trucjes. Laat u dan horen.

h1

VVD bevestigt komst Frans Weekers

21 mei 2010

Het heeft even geduurd door de vele aanvragen die de kopstukken van de VVD op dit moment krijgen om te verschijnen tijdens diverse campagneactiviteiten, maar inmiddels heeft de VVD de komst van één van haar topmensen bevestigt.
Frans Weekers, Nr 7 op de lijst van de VVD, is woordvoerder Financien en daarom de aangewezen persoon om te komen spreken op de Tea Party.

h1

Actief meewerken……..

13 mei 2010

Wanneer je actief wilt meewerken met de Tea Party campagne, kun je onze flyer uitprinten, laten drukken of wat je maar wilt. Is er een evenement in de buurt waar je e.e.a. kunt verspreiden, ga je gang!
Volg onderstaande link naar het .pdf bestand om het te downloaden.

flyerTea Party

Bedankt namens het Tea Party Team

h1

TEA PARTY Commercial

28 april 2010
h1

Sprekers Tea Party bekend.

22 april 2010

De organisatie van de eerste Nederlandse Tea Party is in volle gang, en de reacties zijn veelbelovend. Veel mensen hebben hun hulp op de dag zelf al toegezegd en ook mensen die achter de schermen hun medewerking willen verlenen melden zich vrijwillig.

Enkele sprekers zijn bekend. Wij hebben definitieve toezeggingen van o.a. Elsevier columnist Bart Jan Spruyt, Telegraaf columnist en oprichter-eigenaar van dagelijksestandaard.nl Joshua Livestro, CDA kamerlid Eddy Bilder en voormalig Libertas-lijsttrekker Eline van den Broek. Eventuele andere sprekers hebben hun sympathie uitgesproken maar kunnen nu nog niet bevestigen. Zodra er nieuws is, leest u dat hier.

Aan aandacht geen gebrek, en dat doet ons deugd. Er is over de Tea Party geschreven op diverse websites, in de HP/deTijd en Elsevier zonder dat er een persbericht verstuurd is. Inmiddels is een eerste persbericht verzonden en zien wij vol goede hoop aandacht van de landelijke pers tegemoet.