Archive for the ‘Cindy’ Category

h1

Reïntegratie en belangenverstrengeling

6 november 2010

Websites als De Dagelijkse standaard en GeenStijl kwamen met een mooi verhaal over Fourstar en de rol van voormalig Minister Ella Vogelaar. The Dutch Tea party is verder gaan zoeken. Een reïntegratiebureau met een raad van bestuur waar mensen plaats in hebben die ook in het bestuur van andere bureau’s te vinden zijn is op zijn minst vreemd te noemen. Wij vroegen ons af hoe het kan dat bureau’s met een keurmerk toch malafide bedrijfjes blijken te zijn.

Het antwoord ligt vrij voor de hand, mevrouw Vogelaar is namelijk ook een vrolijk lid van de raad van bestuur van Blik op werk. Die mevrouw Vogelaar toch, eigen vlees keuren! Ook een rol voor mevrouw Vogelaar als toezichthouder van kenniscentrum Welder en natuurlijk ook nog voorzitter van de LVG. Wij hebben bedenkingen bij het motto “sterk naar werk” en besluiten eens de proef op de som te nemen.

Een keurmerk voor reïntegratiebureau’s, dat is ontzettend handig. Vooral voor patiënten die zo snel mogelijk weer aan het werk willen en voor werkgevers die aanspraak maken op subsidie van bijvoorbeeld Loyalis (.pdf) om een reïntegratieproject te kunnen helpen bekostigen.

Laten wij eens een willekeurig bedrijf pikken met een keurmerk. Winnock klinkt wel interessant.Vooral de vetgedrukte regel op de homepage van de website klinkt geweldig. Werk met Winnock aan duurzaam herstel en krijg weer plezier in het leven! Dat zit vast wel goed, dachten wij.

Het lijkt ons dat je met een Burnout, Fibromyalgie of een Whiplash beter verder kan gaan zoeken. Gelukkig werd in februari 2003 de subsidie per direct stopgezet door minister De Geus (Sociale Zaken). Het bureau kreeg forse problemen. ‘Driekwart van onze reïntegratietrajecten betaalde het rijk‘, zegt toenmalig Winnock-directeur Kobus Dijkhorst. Natuurlijk hebben wij niets te zoeken bij een bedrijf waar geen subsidie terecht komt maar natuurlijk krijgt een bedrijf als Winnock tóch subsidie! Uiteraard via de werkgevers die hun werknemers naar Winnock sturen, waarom? Zou het iets met Achmea te maken hebben? Inderdaad, Winnock is onderdeel van Achmea.

Achmea stelt bijvoorbeeld dat een whiplash binnen 3 maanden genezen moet zijn, later verwijst Achmea de patiënt door naar Winnock en daar krijgt de patiënt het lange traject, een klein deel wordt vergoed, een ander deel wordt voldaan door de werkgever (die daar weer subsidie (.doc) en subsidie stimulans voor ontvangt) en daarnaast betaald de patiënt een eigen bijdrage. De patiënt geneest niet, de werkgever verliest een werknemer en Achmea vult de zakken. Zie hier het iets rommelige verhaal van een slachtoffer. Inderdaad : Achmea ontzorgt. Wij vragen ons af of bedrijven niet veel beter hun best doen wanneer nergens subsidie te halen valt. Winnock kan wel werken op basis “No cure, less pay” waarbij 50% vooraf en 50% achteraf kan worden voldaan, zij keuren toch alle patiënten goed en beweren na het dure traject dat alles “tussen de oren” zit.

Inmiddels heeft het vorige kabinet poortwachtercentra gesubsidieerd. Donner maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Poortwachtercentrum Noord-Holland Zuid in Haarlem, een initiatief van VNO-NCW West. Een .pdf van VNO_NCW west leert ons dat Thea Fillekes zowel lid is van VNO-NCW west als eigenaar van Winnock.

Er is vast nog veel meer te vinden. Wij zoeken verder, tips altijd welkom!

Advertenties
h1

Amerika vs Nederland

22 oktober 2010

Het is vrij logisch dat wij (de Tea Party) vergeleken worden met de Tea Party in de Verenigde staten. Helaas, en ik benadruk helaas, is dit niet het geval. Wij kunnen geen afspiegeling zijn van Amerika puur omdat Nederland, Amerika niet is. Wij zijn een verzorgingsstaat, hoe hard dat ook mag klinken. Wij laten de overheid graag alles voor ons regelen, van kinderopvang tot ons pensioen. Amerikanen regelen hun zaken over het algemeen liever zelf, zij zien de overheid als een instelling die er is om hun rechten te beschermen en geen plichten oplegt.

Waarom dan toch een Tea Party? Omdat het de hoogste tijd is dat wij zelf gaan bepalen wat er met ons belastinggeld gebeurt. Te veel van ons geld verdwijnt in bodemloze putten als ontwikkelingssamenwerking, subsidies voor linke hobbies en dubieuze organisaties die zogenaamd mensen helpen (denk hierbij aan schuldhulpverlening en reïntegratiebureaus). Europa kunnen wij niet meer betalen net zoals wij de hulp aan Griekenland niet konden betalen. Wie denkt dat het geld van Griekenland ooit terug komt bij ons is naïef en kent de Grieken niet, belastingontduiking blijft daar volksport nummer één.

Zou het niet geweldig zijn wanneer wij de regering ter verantwoording kunnen roepen na het nemen van dit soort beslissingen? Ik denk dan aan een publieke debatavond. Wanneer wij groot genoeg zijn en er voldoende animo is zullen politici vast niet te beroerd zijn om een paar uur van hun tijd aan ons (het volk) te besteden.

Ik wil graag duidelijk maken dat het doel van deze beweging niet is om deel uit te maken van de politieke elite in Den Haag, wij zijn een burger initiatief en zullen dit blijven. Wij zijn niet gebonden aan een politieke partij en hebben ons dus ook niet te houden aan partijstandpunten, regeer- en gedoogakkoorden.

Op dit moment heeft Nederland de best denkbare regering voor wat Tea Party idealen betreft, is het perfect? Nee, het is verre van perfect maar het is wél een begin. Afstand nemen van de verzorgingsstaat kost tijd en is niet haalbaar. Dat is geen doemdenken maar eerder realistisch inzien dat het merendeel van de Nederlandse bevolking nu niet in gaat leveren om op latere leeftijd niet te kunnen genieten van de verzorging die de staat ons biedt. Dat maakt de Tea Party niet overbodig want mag het iets minder? Iets minder belasting? Iets minder betutteling? Iets minder bemoeienis? Iets minder potverteren?

Mocht je iets willen en kunnen betekenen voor onze stichting dan vernemen wij dat graag via Email.

Donaties zijn zeer welkom via paypal of bankrekeningnummer 426201914 beiden op naam van Stichting Dutch Tea Party te Schagen.