h1

Doelstelling

De doelstelling van de Stichting Dutch Tea Party is, het disciplineren van de Haagse politiek tot het nemen van verantwoorde keuzes, welke passen binnen de 3 kernwaarden van de Dutch Tea Party organisatie.

De 3 Kernwaarden:

Minder belastingen
Minder staatsbemoeienis
Minder betutteling

Minder Belastingen,

Door de enorme hoeveelheid aan belastingen die een Nederlands burger betaald, wordt zij belemmerd het geld te besteden dat zij zelf heeft verdiend. Door de  onverantwoordelijke manier waarmee de staat met deze belastinginkomsten omgaat, dwingt zij ons actie te ondernemen aangezien de stijgende nationale schuld een ernstige bedreiging vormt voor ons land en de persoonlijke en economische vrijheid van toekomstige generaties.

Minder staatsbemoeienis,

Wij van de Dutch Tea Party organisatie, steunen de persoonlijke vrijheid van ieder individu binnen de rechtsstaat. Wij geloven in het naleven van de grondwet, maar willen niet dat de staat zich bemoeid met de keuzes van het individu. Persoonlijke vrijheid is een recht. Hoofdtaak van de staat zou moeten zijn het waarborgen van de veiligheid van haar burgers, en het beschermen van de allerzwaksten in de samenleving.
Minder betutteling,

De Nederlandse overheid denkt Nederlanders te kunnen behoeden voor alle `verderfelijke` zaken die het leven ons op dit moment biedt. Daarbij wordt voor het gemak vergeten dat mensen zelf ook nadenken, keuzes maken en beslissingen kunnen nemen. De staat zal moeten vertrouwen op de eigen verantwoordelijkheid van de burger.

De Stichting Dutch Tea Party zal door middel van lezingen, bijeenkomsten en manifestaties (zoals de belastingbevrijdingsdag) trachten een grote groep binnen de samenleving te binden om zodoende gezamenlijk ten velde te trekken.

Advertenties
%d bloggers liken dit: