h1

Bart Jan Spruyt: Tea Party Den Haag

2 juni 2010

Bart Jan Spruyt

Op het Plein in Den Haag, tegenover de hoofdingang van de Tweede Kamer, had afgelopen zaterdag een bijzondere bijeenkomst plaats: de eerste Nederlandse Tea Party. De Tea Party-beweging is in Amerika een bekend en snel groeiend fenomeen: overal in het land worden tea parties belegd waarop sprekers (Republikeins en Democratisch) zich in gloedvolle bewoordingen uitspreken tegen staatsschuld, belastingverhogingen en ander financieel-economisch ongerief, inclusief de regering-Obama. Het echtpaar Cindy en Richard Schneider uit het Noord-Hollandse Schagen is van mening dat er alle reden is om zo’n beweging ook in Nederland te beginnen. Afgelopen zaterdag hebben zij hun eerste bijeenkomst belegd.

Ik vind het een prima initiatief (en behoorde zaterdag tot een van de zes sprekers). Niets is zo verlammend voor een samenleving als een alomtegenwoordige overheid die de burgers alle zorgen, taken en verantwoordelijkheden uit handen wil nemen. Maar dat we zo’n sterke, dominant aanwezige overheid hebben, dateert natuurlijk niet van vandaag of gisteren. Het hangt samen met een lange ontwikkeling, die met de idealen van de Franse Revolutie in gang is gezet. In de oude wereld waarmee die Revolutie afrekende, lagen ieders identiteit en kansen bij zijn geboorte vast. Wie als een dubbeltje werd geboren, zoals het spreekwoord zegt, zou nooit als een kwartje sterven. De moderne wereld daarentegen biedt burgers alle kansen – om misschien niet alleen een dubbeltje maar zelfs een gulden of een rijksdaalder te worden.

Maar de schaduwzijde van dit individualisme is dat mensen volledig geconcentreerd raken op hun eigen sociaaleconomische vooruitgang. Voor andere taken houden zij geen tijd over en in die taken hebben zij ook geen zin meer. De zorg voor anderen – want daar hebben we het vooral over – wordt dan overgedragen aan de staat, en die staat dijt maar uit en heft steeds meer belasting om al die zaken te behartigen – net zo lang totdat de staat als een herder waakt over alle verstrooid levende individuen, en de kudde ontworteld ronddolende schapen bij elkaar houdt door elke onderdaan van zijn uitkeringen en subsidies te voorzien en alle andere wensen en verlangens en gemakken.

Zo is de verzorgingsstaat geen vangnet meer voor mensen die (tijdelijk) echt hulp, zorg en opvang nodig hebben maar een proces van financiële begeleiding voor elke burger, van wieg tot graf. En dat mag wat kosten, vindt de Nederlander. Ik hoorde laatst iemand zeggen dat ze het een eer vond belasting en premies te betalen. Ze keek er heel lief bij. En daarom vinden Nederlanders het ook helemaal niet erg dat we tot diep in juni voor de overheid werken en daarna pas ons verdiende geld zelf mogen houden.

En daarom stonden er zaterdag geen 16 miljoen mensen op het Plein, maar een groepje van maximaal 70 personen.

Als we een ommekeer willen, moeten we ons niet alleen realiseren dat elk belastingbewustzijn in Nederland zo goed als afwezig is. Maar we moeten ook bedenken dat 50 jaar verzorgingsstaat de moraal in Nederland zo goed als volledig heeft vergruizeld. Als we minder belasting willen betalen, willen we een kleinere overheid. Dan willen we dat de overheid in haar takenpakket snijdt. Maar wie gaat de taken op zich nemen die de overheid afstoot? Gaan we zelf sparen voor de rollator voor oma als die niet meer uit de AWBZ wordt vergoed? Gaan we zelf een familielid dan wel goede vriend of bekende een tijdje (financieel) door een moeilijke fase heen helpen als hij werkloos is geworden? Gaan we zelf bij familieleden en bekenden de zorg bieden die nu door de thuiszorg wordt aangeboden (en duur wordt betaald)? Of zijn we zo lui en verwend en gemakzuchtig geworden door een alles ondermijnende verzorgingsstaat dat de idealen van de Tea Party, hoe geweldig ook, vooralsnog onbereikbaar zijn omdat aan de morele voorwaarden die een belastingrevolte mogelijk maken nog lang niet is voldaan?

Een liberale dan wel libertarische Tea Party-beweging heeft in Nederland, net als in Amerika, alleen maar kans van slagen wanneer er samenwerking komt met de conservatieve beweging. En dan hebben al die clubs en clubjes – van de Edmund Burke Stichting tot het Conservatief Café en het Christelijk Conservatief Beraad en de website Dagelijkse Standaard – nog een lange weg te gaan. Maar de uitkomst van het traject lijkt mij een wenkend perspectief.

Advertenties
h1

Bijdrage Tea Party : Eline van den Broek

30 mei 2010

Financiering van de Gezondheidszorg

Bijdrage Eline van den Broek bij de eerste Dutch TEA Party

U hoort de lijsttrekkers deze dagen zich -voor het eerst in jaren- hardop zorgen maken over de oplopende kosten in de gezondheidszorg. Dat is ook geen wonder, want de totale zorgkosten zijn dit jaar weer met 6 procent gestegen naar totale uitgaven van 78 miljard euro. En daarmee haalt Nederland de wereldwijde ranglijst van snelst groeiende kostenposten.

Volgens de politieke partijen kunnen we de problemen oplossen door te spreken over vergrijzing, over de maagzuurremmers en de cholesterolverlagers of over de dure medisch specialisten. Maar vandaag gaan we het hebben over de echte reden waarom de Nederlandse gezondheidszorg onbetaalbaar is. Dat zijn niet de cholesterolverlagers en ook niet de relatief slecht betaalde medisch specialisten. We gaan het even hebben over de fiscale kosten van de gezondheidszorg.

De wat? De fiscale kosten. Want terwijl de lijsttrekkers fanatiek debatteren over de wel-of-niet marktwerking in het nieuwe zorgstelsel, wordt het herverdelingsspelletje van de linkse partijen via een achterdeurtje gewoon doorgespeeld.

Hun stroman heet de Gezondheidsfiscus. Zijn wapen is de Zorgtoeslag.

De zorgtoeslag. Hoe werkt dat?

Wel, bent u u is er boven de 18?

En heeft u een Nederlandse zorgverzekering?

En is uw inkomen lager dan € 33.743 per jaar, of € 50.000 als u samenwoont?

U hoort niet niet bij deze groep? Dat is jammer, want ander zou ook u een extra zakcentje van de fiscus krijgen. Daar hoeft u niets voor te doen. Er zijn geen voorwaarden. Er staat niet eens bij dat u het aan Gezondheidszorg hoeft uit te geven.

De bedragen van de zorgtoeslag lopen uiteen van 24 tot 60 euro per maand. Aangezien we deze dagen van de sommetjes zijn: dat is tussen de 288 en de 720 euro per jaar.

“So what?”, zult u denken. “Mensen kunnen die dure premies ook niet opbrengen”. Maar als u daarbij weet dat maar liefst 7 miljoen mensen in Nederland een dergelijk cadeautje van de Gezondheidsfiscus ontvangen – let wel, dat is goed voor tussen de 2 en de 5 miljard euro per jaar –  dan zult u zich terecht afvragen: “Waarom?”

Het antwoord is simpel. Omdat de overheid een duur systeem heeft bedacht. In dat systeem wordt er per Nederlander maar liefst 4500 euro betaald. Dat is 18.000 euro voor een gezin met twee kinderen. Dames en heren, laat u niets wijs maken. Dat heeft niets te maken met marktwerking.

Bij het ministerie van Volksgezondheid alleen al, werken maar liefst 3.640 amtenaren. Die ambtenaren ontvangen een gemiddeld bruto jaarsalaris van 47.862 euro. In totaal kost het ministerie alleen al zo’n 174 miljoen euro.

En daar komen dan alle overheidsinstellingen bij die het zorgstelsel in stand moeten houden. De toezichthouder NZa, het College voor Zorgverzekeringen, het College Bouw Zorginstellingen, de Vereniging van Ziekenhuizen NVZ en ga zo maar door. Daarnaast mag de toezichthouder potjes geld uitdelen aan noodleidende zorginstellingen. Ruim 73 miljoen euro aan staatssteun heeft de afgelopen jaren maar liefst 34 zorginstellingen van de ondergang gered. Maar de Incompetente bestuurders gaan vrijuit. Met andere woorden: met capabele, gemotiveerde bestuurders van die instellingen hadden we die 73 miljoen beter kunnen besteden.

Laat me het rekensommetje nog een keer herhalen:

7 miljoen mensen krijgen in totaal tussen de 2 en 5 miljard euro per jaar aan Zorgtoeslag.

Ruim 3,500 ambtenaren bij het ministerie verdienen in totaal 174 miljoen euro euro aan salaris. Plus de ambtenaren bij de Nza, het CVZ, het CBZ, de NVZ en ga zo maar door. Dat is nog eens een slordige paar miljard. En dan moeten we nog beginnen met het inkopen van goede zorgverlening voor U en uw gezin.

Dames en heren, een gezondheidszorgprogramma met een verplichte Basisverzekering zal altijd leiden tot verder oplopende schulden. Fiscale verantwoordelijkheid en lagere kosten kan worden bereikt met een kleinere overheid – niet met een grotere overheid.

Ten eerste zal zorg altijd duurder zijn dan voorspeld.

Ten tweede zal een herverdeling via een Zorgtoeslag minder opleveren dan de overheid u belooft. Alleen dit jaar al stegen de premies van de zorgverzekeraars gemiddeld met ruim 20 procent.

En ten derde zijn alle beloften om de zorgkosten in de toekomst in te perken, per definitie een leugen.

Het is vijf voor twaalf. Vraagt u de lijsttrekkers om hun programma’s nog eens door te rekenen. Schaf de zorgtoeslag af en laat de gezondheidszorg zijn wat het is: een business. Hoe meer mensen geld verdienen in de business die zorg heet, hoe meer mensen zeker zijn van goede zorgverlening voor acceptabele prijzen. Want waarom mag Defensie een Business zijn, of Energie, of Veiligheid. Maar niet de zorg?

Gelooft u de verhalen van de overheid eigenlijk nog? Dat het de schuld is van de maagzuurremmers en de cholesterolverlagers? Of van de dure medisch specialisten? Ik zal het u vertellen: de bedrijven die die maagzuurremmers produceren gaan momenteel failliet. En de artsen verhuizen steeds vaker naar landen waar ze wel goed betaald krijgen.

Wilt u ook dat een paar miljard euro wordt bespaard? Vind u ook dat u recht heeft op goede zorgverlening zonder de inmenging van duizenden ambtenaren en belasting-trucjes. Laat u dan horen.

h1

Een goed begin….

30 mei 2010

De kop is eraf zullen we maar zeggen. De eerste Nederlandse Tea Party is voorbij! De weergoden waren ons goed gezind. De sprekers (de gesproken teksten zullen hier worden geplaatst) en wijzelf waren zeer tevreden. Zo ook een groot deel van het publiek, waarvan er zelfs een aantal een urenlange treinreis er voor over hadden. Dank daarvoor.

Ook waren er een aantal mensen het minder eens met onze ideeën of met de inbreng van onze sprekers. Sommigen van hen lieten zich horen op het plein (waardoor de spreker zijn standpunt kon verdedigen) een ander doet het later via een blog op het web. Wij vinden het allemaal prima, het sterkt ons alleen maar om nog harder te knokken voor onze idealen.

Van deze eerste keer hebben we natuurlijk geleerd. Zo zullen we in het vervolg het programma korter houden, 3 uur is te lang. Maximaal drie sprekers die hun visie geven en daarna het debat aangaan met aanwezigen of met elkaar. Inmiddels hebben wij enorm veel aanmeldingen mogen ontvangen van mensen die interesse hebben om te helpen bij de voortzetting van TEA parties.

De jaarlijkse belastingbevrijdingsdag die gaat er zeker komen, ook gaan wij diverse andere activiteiten ontwikkelen om nog meer aandacht te geven aan onze standpunten. Minder belastingen, minder staats-bemoeienis en minder betutteling.

Sinds 19 Mei j.l. zijn wij officieel een Stichting welke gaat proberen de Haagse politiek te disciplineren tot het nemen van verantwoorde keuzes. Om onze activiteiten te kunnen bekostigen zal in de loop van de komende week een mogelijkheid geboden worden tot het doen van Donaties via de website, aan subsidie doen wij uiteraard niet! Informatie hieromtrent volgt.

Wij zijn op zoek naar meer enthousiaste mensen die actief mee willen werken. Stuur daarvoor een email met je persoonsgegevens en leg uit waar je ons zoal mee zou kunnen helpen.

Wij zoeken; fondsenwervers, webdesigners, filmmakers, video-editors, reclamemensen, mensen uit de evenementenwereld, grafisch ontwerpers, vergaderlocaties,  schrijvers en mensen die gewoon hun handen uit de mouwen willen steken. Denkers maar vooral ook doeners!

h1

Programma zaterdag 29 mei

28 mei 2010

11:55 uur – Opening door Richard Schneider
12:05 uurHero Brinkman over defensie
12:30 uurAnne Mulder over ons belastingstelsel
12:50 uurEddy Bilder over financieel-economische basis voor de toekomst.
Pauze met muziek
13:30 uurToine Manders zal stelling “Belasting is gelegaliseerde roof” verdedigen
14:00 uurEline van den Broek over financiering van de zorg
14:20 uur Bart Jan Spruyt
Muziek tot 14:55 uur en aanwezigen eventueel mogelijkheid om te spreken

Via de email bereikten ons de volgende slogan ideeën. Misschien heeft u zelf een beter idee. Pak een stuk karton en een stift en schrijf!

Arm als Job
Bezuinigen is geen belastingverhoging
Begrotingstekort betekent niet lasten omhoog
PvdAfpak
Geen thee maar TEA
Vote for Job and lose yours!
Vrijheid!
Links stemmen, kunt u het nog betalen?
Ik kan zelf nadenken en mn eigen geld uitgeven! TEA!
Stuur Job het Bos in!
Stop subsidie-infuus
When Taxes Rise, Freedom Dies
Will Work for Lower Taxes
CCCP a/d Noordzee
Het land bankroet? Yes he Cohen!
Niet subsidieren maar liberaliseren!
Cohen, ik ben NIET uw pinautomaat!
Stop het potverteren

Tot morgen!

h1

Update sprekers en meer

27 mei 2010

Frans Weekers zal niet aanwezig zijn tijdens de eerste Nederlandse Tea Party. Zijn plaats zal worden ingenomen door de nummer 24 van de VVD kieslijst. Dit is Anne Mulder, een groot talent binnen de VVD. Hij zal als econoom spreken over ons belastingstelsel en hoe hij het liever zou zien. Meer informatie over hem is te vinden via deze link

De tweede wijziging is een toevoeging aan de lijst. Hero Brinkman zal als eerste spreker de aanwezigen verblijden met zijn inbreng. Wij zijn enthousiast dat hij ondanks zijn drukke schema (twee campagnes) tijd vrij heeft kunnen maken voor ons initiatief.

Richard Schneider zal vrijdagavond te gast zijn in het radio 1 programma “met het oog op morgen”.  Allemaal luisteren dus!

h1

Route naar het Plein

24 mei 2010

Vanaf Den Haag Centraal (te voet)
Loop aan de voorkant het station uit. Sla dan linksaf, naar de Bezuidenhoutseweg. Loop vervolgens alleen maar rechtdoor, het water over, over de Herengracht en de Korte Poten. U komt dan uit op het Plein. Ca. 10 minuten lopen.

Met de auto
Vanuit de richting Amsterdam, Utrecht of Rotterdam volgt u op het Prins Clausplein de A12 richting Den Haag. Aan het einde van de snelweg komt u bij stoplichten. Sla hier linksaf (Zuid-Hollandlaan). U rijdt nu langs het Malieveld (aan uw linkerhand). Sorteer links voor en sla bij de stoplichten linksaf de Koningskade op. Bij de volgende stoplichten gaat u rechtsaf (Korte Voorhout). De eerste straat vlak na de Koninklijke Schouwburg slaat u linksaf de Lange Houtstraat in. Aan het eind van de straat kunt u parkeergarage Plein inrijden.

Met de Tram

Op de bierkade direct links afslaan naar de bierstraat, op de bierstraat na 139 m afslaan naar Amsterdamse Veerkade. Na 249 meter links afslaan naar Spui en op de Lange Poten na 371 meter links afslaan naar het Plein. Looptijd ca. 10 minuten.

Zoekt u mede-reizigers of wilt u carpoolen, geef dat hier dan aan!

h1

VVD bevestigt komst Frans Weekers

21 mei 2010

Het heeft even geduurd door de vele aanvragen die de kopstukken van de VVD op dit moment krijgen om te verschijnen tijdens diverse campagneactiviteiten, maar inmiddels heeft de VVD de komst van één van haar topmensen bevestigt.
Frans Weekers, Nr 7 op de lijst van de VVD, is woordvoerder Financien en daarom de aangewezen persoon om te komen spreken op de Tea Party.