h1

Sprekers

UPDATE!! 21 Mei 2010

————————————————————————-

Inmiddels hebben we van een aantal sprekers de toezegging gehad dat zij zullen spreken tijdens de Tea Party op 29 Mei a.s. …..

Frans Weekers

Het heeft even geduurd door de vele aanvragen die de kopstukken van de VVD op dit moment krijgen om te verschijnen tijdens diverse campagneactiviteiten, maar inmiddels heeft de VVD de komst van één van haar topmensen bevestigd.
Frans Weekers, Nr 7 op de lijst van de VVD, is woordvoerder Financien en daarom de aangewezen persoon om te komen spreken op de Tea Party.

Bart Jan Spruyt

Bart Jan Spruyt, werkzaam als onafhankelijk publicist. Hij is politiek columnist van Elsevier, recenseert non-fictie voor HP/De Tijd, en schrijft columns in Binnenlands Bestuur. Hij is voorzitter van Edmund Burke Stichting en promoveerde in Leiden in de geschiedenis.Hij presenteert ook programma’s voor de TV-zender Het gesprek.

Eddy Bilder

Eddy Bilder is geboren en getogen in Ermelo op de Veluwe. Van jongs af aan is hij actief in de Ermelose samenleving. In 1990 werd hij lid van de gemeente raad van Ermelo en in 1998 werd hij er wethouder en loco- burgermeester. Eddy is altijd actief geweest binnen zijn kerkelijke gemeenschap, ook nu nog als ouderling. Op 1 maart 2007 is hij beëdigd als Tweede Kamerlid.

Eddy Bilder (Ermelo, 13 oktober 1964) is sinds 1 maart 2007 voor het CDA lid van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. In 1990 kwam hij namens het CDA in de Ermelose gemeenteraad, van 1994 tot 1998 was hij fractievoorzitter. Eind jaren negentig werd hij wethouder en locoburgemeester.

Eline van den Broek

Eline van den Broek (‘s-Hertogenbosch, 9 juli 1980) is een Nederlands politica. Zij was de Nederlandse lijsttrekker van Libertas bij de verkiezingen voor het Europees Parlement op 4 juni 2009. Momenteel werkt zij als journalist op Curaçao. Op radiostation Dolfijn FM presenteert zij het actualiteitenprogramma Nieuwsweek.

Eline van den Broek begon haar professionale loopbaan begin 2004 als medewerker van de Edmund Burke Stichting, op dat moment gevestigd als conservatieve denktank in Den Haag.

Eline van den Broek begon haar professionale loopbaan begin 2004 als medewerker van de Edmund Burke Stichting, op dat moment gevestigd als conservatieve denktank in Den Haag.

Bij de Edmund Burke Stichting richtte zij zich voornamelijk op onderwerpen betreffende de gezondheidszorg en de sociale zekerheid. Zij publiceerde diverse geschriften en deed actief mee aan het publiek debat. In het najaar van 2005 stopte de Edmund Burke Stichting met haar activiteiten als denktank en maakte een doorstart als opleidingsinstituut uitsluitend gericht op studenten. In het kader van deze reorganisatie verliet Eline van den Broek de Edmund Burke Stichting en zette zij het denktank-werk voort middels het -door haar opgericht- European Independent Institute. Tegelijkertijd was Van den Broek actief als medewerker van het Centre for the New Europe, een rechts-liberale en pan-Europese denktank in Brussel. Daar adviseerde zij van van augustus 2006 tot augustus 2007 o.a. VVD-europarlementariër Toine Manders in het Europees Parlement. Van augustus 2007 tot december 2007 was Van den Broek marketing manager van het opinietijdschrift Opinio in Amsterdam. In de zomer van 2008 werkte ze, in het kader van de PDOJ, op de buitenlandredactie van de Telegraaf en de redactie van de Financiële Telegraaf. Daarna verhuisde ze naar Curaçao (N.A.), van waaruit ze als health policy analyst voor diverse denktanks in Washington D.C. (VS) werkt.


Toine Manders ( Libertarische Partij )

Toine Manders is voorzitter van de Libertarische Partij en Directeur van het Haags Juristen College.

Toine is een gedreven man die zich inzet voor het Libertarische gedachtengoed. Deze libertarier is voor een vrije economie met minimale belastingen. Tevens is hij tegen elke vorm van overheidsinterventie omdat dit volgens hem alleen maar voor instabiliteit in de markt zorgt en veelal weggegooid geld is.

“belasting is diefstal” is zijn credo!

Joshua Livestro

Helaas heeft Joshua ons laten weten toch niet aanwezig te kunnen zijn tijdens de Tea Party, omdat hij in die periode op vakantie is.

Wel heeft hij aangegevn ons te ondersteunen waar nodig. Wij zijn Joshua daar enorm dankbaar voor !

Advertenties

14 reacties

 1. Iets om over na te denken over belastingen. Ik heb dit naar het Financieel Dagblad en Elsevier gestuurd, maar misschien kan een nederlandse TEA-party hier ook iets mee.

  Op YouTube (http://www.youtube.com/watch?v=YsB_rnzBA08) ben ik het een en ander tegengekomen over de zogenaamde “Laffer Curve”.

  Deze curve wordt gebruikt om aan te tonen dat lagere belasting tot hogere belasting opbrengsten voor de overheid kunnen leiden. En omgekeerd dat er door hogere belasting percentages minder belasting opbrengsten zullen zijn voor de overheid. Hier wordt uitgegaan van het feit dat wanneer je 0% belasting heft dat er dan geen belastingopbrengst uit volgt en wanneer je 100% belasting heft, dat niemand de neiging nog zal hebben om iets belastbaars te doen, dus de opbrengst is ook nul. Bij belasting percentages hoger dan 0% en lager dan 100% zal er wel sprake zijn van belastingbetaling. Die belastingbetaling zal steeds hoger worden naar mate het belasting percentage stijgt tot een bepaald punt en dan zal er een situatie ontstaan van verlaging van de belastingopbrengst.

  De totale opbrengst van belastingen is afhankelijk van twee elementen:
  1. Het belastbaar bedrag
  2. Het belasting percentage
  Deze twee leiden tot het te betalen belastingbedrag.

  Belastbaar bedrag X Belastingpercentage = Te betalen belastingbedrag

  Het eerder genoemde voorbeeld (bij belasting percentage van 0% en 100%) toont aan dat er een dynamische relatie is tussen beide elementen. De hoogte van het belasting percentage zal dus een effect hebben op het gedrag van de belastingbetaler. De belastingbetaler kan gestimuleerd worden om meer te ondernemen en daar door meer belastbaar inkomen te creeren. Of zoals je vroeger hoorde toen het toptarief iets van 72% was, “Ja, als ik maar zo weinig overhoud, dan kan ik beter in de zon gaan liggen”. Bij hoge belastingpercentages kan het ook zijn dat belastingplichtigen de neiging hebben om oneerlijker te zijn, of speciale constructies te verzinnen om belasting te ontgaan. Als het belastingpercentage redelijk (in eigen ogen) is, dan zal de aandacht en focus meer gericht zijn op meer verdienen, dan om lagere belasting te betalen.

  In het YouTube filmpje wordt een vergelijk gemaakt tussen 1980 en 1988 in de Verenigde Staten. Het betreft hier personen die een inkomen hebben van meer dan US$ 200.000. En waar het hoogste belastingpercentage van toepassing is.
  Aantal belasting-plichtigen met meer dan US $200k Totaal belastbaar inkomen Totaal betaalde belasting
  1980 (70% belasting) 116,757 US$ 36 miljard US$ 19 miljard
  1988 (28% belasting) 723,697 US$ 353 miljard US$ 99 miljard
  60% lagere belasting percentage 6 keer zoveel belastingplichtigen met in komen van meer dan US$ 200k Belastbaar inkomen is 10 maal zo hoog De belastingkomsten zijn 5 maal zo hoog

  Door het belastingpercentage met 60% te verlagen zijn er 6 maal zoveel belastingplichtigen met inkomen van meer van US$ 200k; is het belastbaar inkomen 10 maal zo hoog en dat heeft geleid tot 5 maal zo hoge belastingopbrengsten.

  Er zijn een aantal aspecten die mede als verklaring voor de toegenomen belastinginkomsten moeten worden meegenomen, zoals de inflatie, de normale groei van het aantal bewoners, eventuele andere stimulatieregelingen. Maar dat kan niet de vervijfvoudiging van de belastingopbrengsten door het lagere belastingpercentage te niet doen.

  Graag zou ik willen zien, dat een aantal prominente fiscalisten (Leo Stevens? o.a.) en economen (Sylvester Eijffinger? En Sweder Jan van Wijnbergen? o.a.) en politici (Jan Kees de Jager) naar dit effect binnen de Nederlandse context onderzoek zouden (laten) doen. Zou het FD een leidende rol kunnen spelen?


 2. Prachtig initiatief!!Goede sprekers.Succes op 29 Mei,alles wat ik aan p.r kan doen zal gebeuren!!


 3. Uitstekend initiatief. Laten we dit land aan het volk teruggeven en uit handen van de politieke elite halen.


 4. Hehe eindelijk eens een goed rechts alternatief. Nu nog vele mensen die hun ongenoegen laten blijken. Mag ik de makers en organisatoren een tip geven? Hang deze manifestaties iets meer aan de grote klok. Veel mensen zijn de linkse coalitie zat en zitten niet weer op een nieuwe linkse coalitie te wachten. Zoals ik al zei geef er maar meer ruchtbaarheid aan, dan er zouden zomaar wel eens heel veel mensen op de manifestaties af kunnen komen. Heel veel succes voor de mensen van de Dutch Tea Party. Zet hem op!


  • Wij doen ons best. Persberichten zijn verzonden, HP detijd is de enige die het oppakt. Waarschijnlijk is de media toch écht links 😉
   Dat is flauwekul, deels. Wij verzenden de persberichten in een aangepaste versie opnieuw. Aangezien het reces is in Den Haag komt er ook weinig nieuws, goede timing dus!
   Wij wachten tevens nog op een bevestiging van twee sprekers.

   Suggesties meer dan welkom over hoe wij het anders nog aan kunnen pakken!


 5. Rechts versus Links

  Ik besef dat in onze hybride samenleving de tegenstellingen niet meer gevoeld zullen worden, maar ze zijn er wel. De tolerantie van Rechts laat de hybride vorm toe, terwijl Links dit zo snel mogelijk onmogelijk zou maken
  Hieronder wil ik een vergelijking maken tussen Rechts en Links:
  • Rechts is kapitalistisch en Links is socialistisch
  • Rechts is een gerestringeerd systeem, terwijl Links een ongeremd systeem is
  • Rechts is gericht op marktwerking, terwijl Links gericht is op marktverstoring
  • Rechts is gericht op het groter maken van de taart en die op een natuurlijke wijze ongelijk verdeelt, terwijl Links (on)bewust bezig is de taart te verkleinen, maar “eerlijker” te verdelen
  • Rechts geeft mensen kansen (uitkomst: verschil in de toekomst door talent, werkkracht, intellect, onnadenkendheid, doorzettingsvermogen, geluk, pech, afkomst e.d.); Links wil dat iedereen hetzelfde heeft (alles gelijk in de toekomst)
  • Rechts is stimulerend in zichzelf, terwijl Links beperkend is
  • Rechts laat zich leiden door de werkelijkheid zoals die zich voordoet en stelt zijn akties af op het verbeteren van de situatie door daar rekening mee te houden; Links heeft een idee van “rechten” en alles wordt hiervan afgeleid ook als dit leidt tot negatieve ontwikkelingen in de werkelijkheid.
  • Rechts is gericht op zelfvoorzienend zijn, terwijl Links zich afhankelijk opsteld (van de overheid)
  • Rechts wil een kleine overheid en Links wil een grote overheid
  • Rechts wil alles in zich zelf in evenwicht brengen per item (voor ieder ding een potje, zoals een onderneming, een gemeente, gezin, elk van die elementen moet op zich zelf in evenwicht zijn, of in de plus), terwijl Links dingen uit andere potjes haalt (gaten met gaten vullen).
  • Rechts is individualistisch (fouten worden niet tegelijk gemaakt en kunnen als leerervaring gebruikt worden door anderen, zodat niet hetzelfde gebeurt), terwijl Links collectivistisch is (door de collectivistische benadering worden grotere fouten gemaakt, die niet meer te keren zijn)
  • Extreem Rechts bestaat niet, terwijl extreem Links wel bestaat en de NAZI’s horen daar ook onder omdat ze van oorsprong ook socialistisch/collectivistisch zijn
  • Rechts is voor begrotingsdiscipline en lage schuld; Links is daar veel minder van geporteerd en tracht altijd de schuld op te voeren en meer uit te geven dan beschikbaar is
  • Rechts leidt tot lagere belasting voor het individue, terwijl Links leidt tot het doodbelasten van het initiatief
  • Rechts is goed voor de komende generaties, terwijl het effect van Links negatief is voor de komende generaties (vakbonden zijn voor de ouderen, die al veel rechten hebben en die ook willen behouden – het “halen, hebben, houden” principe is voor Links volledig van toepassing)
  • Rechts is in de werkelijkheid geworteld en staat open voor verandering wanneer dat nodig is; Links zit vol goede intenties (progressief), maar de uitkomsten van het doen naar die intenties werkt negatief uit (degressief)
  • Voor Rechts geldt: onderzoek alles en behoud het goede; voor Links is alles een recht en onderzoek alles dat dit recht bevorderd en negeer alles was slecht voor dit recht is
  • Bij langdurig toepassen van de principes van Rechts zal de range van inkomens verder uit elkaar gaan liggen, terwijl bij langdurig toe passen van de principes van Links de inkomens heel dicht bij elkaar zullen liggen, maar het gemiddelde van de Linkse inkomens zal lager zijn dan de onderkant van het Rechtse inkomensgebouw
  • Bij Rechts zal entropie overstegen worden door constante vernieuwing, terwijl bij Links de entropie versterkt zal worden door het in zich zelf refereren
  • Rechts gelooft in een hogere macht (God), terwijl Links in de overheid geloofd
  • Rechts is voor het gezin en familie, terwijl Links tegen het gezin en familie is
  • Rechts denkt in kansen en mogelijkheden (open), terwijl Links rechten denkt (gesloten)
  • Rechts zorgt voor nieuwe producten en nieuwe diensten, terwijl Links zorgt voor lege schappen
  • Rechts leidt tot vermogens opbouw, terwijl Links leidt tot alles opmaken (want de overheid zorgt toch wel voor me)
  • Rechts leidt tot gelukbevinden, omdat ze ups en downs zullen kennen en daardoor het goede wat ze hebben of krijgen kunnen onderkennen, terwijl de apatische Linkse rechthebbers alleen maar ongeluk kunnen voelen, omdat ze alleen maar downs ervaren, omdat ze niet altijd dat krijgen waar ze denken recht op te hebben
  • Rechts leidt tot altruisme (eigen geld aan goede doelen geven en anderen helpen), terwijl Links leidt tot egoisme (andermans geld voor eigen doelen gebruiken)
  • Rechts leidt tot verantwoordelijk zijn en voelen voor eigen daden, terwijl Links tot apathie leidt en alles van de overheid verwachten en zelf nergens voor verantwoordelijk zijn
  • Rechts is voor spreiding van macht, terwijl Links voor concentratie van macht is
  • Rechts is risico zoekend, terwijl Links risicomijdend is
  • Rechts leidt tot echte werkgelegenheid (door innovatie, verbeterde werkwijzen, nieuwe producten en diensten, concurrentie), terwijl Links leidt tot overheidsgegenereerde werkgelegenheid (bestaand hoeveelheid werk verdelen over meer mensen en die mensen steeds meer onder controle houden)
  • Rechts maakt veel kleine fouten en leert er van en Links maakt een paar grote fouten en laat iedereen ten onder gaan
  • Rechts zorgt voor lage prijzen door concurrentie, terwijl Links de prijzen hoog houdt door bijvoorbeeld inefficiente staatsmonopolie situaties
  Kortom: Rechts is goed, terwijl Links fout is. Laten we ervoor zorgen dat GoHeen, of hoe heet die theedrinker ook al weer, geen voet aan de grond krijgt en zeker geen minister president wordt. Laat het rechtse realisme de overhand krijgen over de fatamorgana’s van links.


  • Uit deze malle opsomming blijkt vooral 1 ding: Rechts is simplistisch en Links is genuanceerd.


   • Hoe bedoel je: Malle?
    Hoe bedoel je: Simplistisch?
    Hoe bedoel je: Genuanceerd?

    Het geheim van Links is dat hun argumenten gebaseerd zijn op geen argumenten, ze gaan veelal om de inhoud heen en richten zich op de vorm, de persoon, een woord,een zin, een malle opsomming, een voor hen vanzelfsprekendheid (een “logica” dat niet beproeft hoeft te worden door logica of feitelijke gevolgen in de werkelijkheid). De werkelijkheid verontachtzamen is gevaarlijk, toch?! Of niet soms.

    By the way:
    Een malle opsomming kan fout zijn, maar misschien ook niet. Ik geef je het voordeel van de twijfel.
    Het geheim van waarheid is vaak simpelheid, oke het moet niet simplistisch zijn. Je wint al weer?!
    Het gevolg van genuanceerd zijn gebaseerd op foute aannames heeft niet tot gevolg dat de uitkomst in eens goed zou worden (garbage in, garbage out).

    Ik heb nog een leuk boek voor je: “Intellectuals (bedoel ik jou natuurlijk niet mee) and Society” van Thomas Sowell. Moet je eens lezen. Pas op hij is wel iemand met een donkere huidskleur. Voor de simplisten onder ons ik ben geen racist en lees ook boeken van niet blanken die verstandige dingen schrijven.

    Gegroet, oh gij genuanceerde.


 6. Heeft u wellicht een oproeptekst ergens staan, die ik mensen via hyves kan doorsturen?


 7. Best tea party movement Nederland,

  Ik zou graag actief willen worden in jullie beweging. Ik vind het belangrijk dat tea party Nederland net zo groot wordt als in de VS. Ik hoop dat ik hier aan bij kan dragen!

  groet,

  Robbert Rademakers (15, CDA)


 8. Beste Cindy en Richard, ik vond het een geslaagde dag en ben benieuwd naar de volgende editie!

  Met vriendelijke groet,

  Johan de Joode


 9. Zijn jullie nu ook tegen masturbatie?


 10. Hahahahaahha! Ik hoop dat jullie het ver schoppen zodat ik me nog vaker kapot kan lachen om dit soort uiterst humoristische projecten.

  En inderdaad vraag numero uno!
  Zijn jullie ook tegen masturbatie ?
  Tegen regulering van de financiele sector ?
  Geloven jullie niet in klimaatverandering, al dan niet door de mens veroorzaakt ?

  en dan even een vraag waar ik persoonlijk nogal mee worstel, is Ayaan een profiteur en gelukszoeker, of is zij dat dan weer niet ?Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

w

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: