Posts Tagged ‘kleine overheid’

h1

Interview met Trouw 04-11-2010

4 november 2010

Het volledige interview zoals gisteren via email gegeven door Cindy Schneider.

Jullie zijn een beweging van onderaf, niet partijgebonden. Mijn indruk is wel dat jullie je ideologisch verbonden voelen met de VVD en mogelijk ook de PVV. Klopt die indruk.

Onder de sympathisanten van de Nederlandse Tea Party beweging zijn zowel conservatieven, liberalen en libertariërs te vinden. Het stemgedrag loopt uiteen
van SGP, CDA tot de VVD en PVV. Wij voelen ons met geen enkele partij ideologisch verbonden. Wij zijn van mening dat de overheid in dienst is van de burger en dus is het ook belangrijk om vanaf de zijlijn objectief te kijken naar standpunten van alle politieke partijen. Mijn man, Richard, en ik zijn dan ook partijloos.

Wat willen jullie bereiken?

Ik zal gelijk een misverstand ophelderen, wij willen de verzorgingsstaat niet afschaffen en wij zijn geen Anarchisten.
-Wij willen een kleine, krachtige overheid die het als voornaamste taak ziet om de rechten van de burgers te beschermen. De overheid heeft altijd de neiging om de burgers van alles op te leggen dat zien wij als een belemmering en een afbraak van het vertrouwen in de burger.
-Wij zouden graag een vereenvoudigd belastingstelsel zien met lagere belastingen voor iedereen en vooral met minder belastingen. Ons huidige kabinet heeft een goede start gemaakt wat dat betreft.
-Wij vinden persoonlijke vrijheid een recht, geloven in het naleven van de grondwet en zien het niet als de taak van de overheid om zich daarmee te bemoeien.
-Wij willen het vertrouwen van de overheid dat wij onze eigen verantwoordelijke keuzes kunnen maken.
-Wij willen de overheid kunnen aanspreken op onverantwoordelijke uitgaven en willen dat de overheid naar ons luistert, niet alleen onze eigen overheid maar ook de EU waar de regelgeving en spilzucht een dak heeft bereikt.
-Wij willen een gezonde economie zonder torenhoge schulden waar de vrije markt ook daadwerkelijk een vrije rol heeft.
-Wij willen een hand op de knip wanneer het op subsidies aankomt, te veel subsidies verdwijnen in bodemloze putten of bereiken niet het doel waar naar gestreefd werd.
Kortom, wij willen een mooie toekomst voor alle Nederlanders.

Hoeveel leden of sponsors hebben jullie.

Wij zijn een stichting en hebben geen leden, momenteel hebben wij circa 80 aanmeldingen om vrijwillig actief te worden voor de stichting en krijgen wij dagelijks emails van mensen die graag op de hoogte gehouden wensen te worden. De mailinglijst bestaat nu uit 432 mensen. Wij ontvangen kleine donaties van particulieren, waar wij enorm blij mee zijn. De kosten worden nog wel altijd door ons gedragen maar als het zo doorgaat zullen wij spoedig een budget kunnen gaan opbouwen.

In Amerika is de Tea Partij anti-overheid, maar voor zover ik heb kunnen waarnemen niet anti-moslim of anti-islam. Geldt dat ook voor jullie. Of zijn mijn indrukken onjuist.

Sterker nog, wij hebben ook Moslims onder onze aanhang. Iedereen is welkom bij ons, van links tot rechts van allochtoon tot autochtoon. Dat wij tegen het verspillen van ons belastinggeld zijn en er op het gebied van integratie veel geld kan worden bespaard, maakt ons niet anti-Islam.

Ben jij initiator van de beweging of  samen met je man.

Mijn man en ik hebben de stichting samen opgericht. Momenteel vormt zich een werkgroep om ons heen vol met enthousiastelingen die staan te trappelen om onze eerste uitdaging aan te gaan. Deze uitdaging zal bestaan uit het controleren van alle partijprogramma’s van alle politieke partijen die meedoen aan de provinciale statenverkiezingen en deze goed of af te keuren. Wij gaan uiteraard controleren op de punten die het beste aansluiten bij onze doelstellingen. Wij merken dat veel mensen in onze omgeving de moeite niet kunnen of willen opbrengen om zich te verdiepen in de programma’s en dus willen wij dat voor hen doen.

Klopt het dat je vijf kinderen hebt (zag ik op internet) en dat er één Reagan heet.

Mijn man en ik hebben samen 5 kinderen, allemaal jongens. De oudste is uitwonend en in dienst bij de Marine en de jongste wordt op 3 december 1 jaar. Het klopt helemaal dat de jongste Reagan heet en dat hij is vernoemd naar de voormalige president van de Verenigde Staten, Ronald Reagan. Onze andere kinderen zijn ook vernoemd naar mensen die een grote rol hebben gespeeld in ons leven. Het feit dat wij een groot gezin zijn is de voornaamste reden waarom wij deze stichting hebben opgericht. Onze kinderen, en de kinderen van alle Nederlanders, verdienen een toekomst zonder een gigantische staatsschuld waarin zij verzekerd zijn van een zorgeloos leven.

Ben je afkomstig uit Amerika.

Nee al zijn mijn man en ik beiden gefascineerd door het land van de onbegrensde mogelijkheden, al van jongs af aan.

———————————————

Mailwisseling n.a.v. opmerking over ontwikkelingssamenwerking in het artikel.

Beste ..,
Ik heb het gelezen. Jammer dat er staat dat wij de OS willen afschaffen. Waar maak je dat uit op? Wij zien liever niet dat ons geld bij een falende overheid komt maar bieden liever hulp ter plaatse. Dat is geen afschaffen maar hervormen.

Excuus daarvoor. Ik had het zo geïnterpreteerd op basis van jullie programma en uitgangspunten. Ik had een ander woord moeten gebruiken.

Advertenties