Posts Tagged ‘SGP’

h1

De partijen van de vrijheid

12 juni 2010

Door: Cassandra Troy

Merkwaardig, hoe twee zeer uiteenlopende systemen van ideen elkaar aanvullen en een vorm van samenleving opleveren, die helemaal is toegesneden op de menselijke natuur. Die samenlevingsvorm is niet perfect, maar wel optimaal.

Pogingen van idealisten om de hemel op aarde te scheppen, zijn steevast uitgedraaid op een hel op aarde. Dat komt omdat idealisten steeds bereid zijn gebleken mensen op te offeren voor wat wordt gezien als het grotere goed.

Wie vrijheid verward met ‘doen waar je zin in hebt’, begrijpt niet wat vrijheid is. Klassiek-Liberalen propageren vrijheid in verantwoordelijkheid. Vervolgens wijzen ze op John Stuart Mills idee dat ‘mijn vrijheid ophoudt, waar die van een ander begint’. Briljant! Maar ze trekken eruit de conclusie, dat iedereen maar op zijn eigen manier heilig moet worden.

En daar ligt het probleem: zo veel relativisme werkt alleen zo lang iedereen het ermee eens is. Zodra er een groepering ontstaat die er lak aan heeft, of die anderen wil domineren, staat het Klassiek-Liberalisme met de mond vol tanden. Dat komt omdat die houding impliceert, dat alle wegen even gelijkwaardig zijn, dus ook de kwaadwillende. De liberaal staat schaak mat.

De reden waarom de Franse Revolutie in Europa tot andere resultaten heeft geleid dan de Amerikaanse opstand, komt door een belangrijk verschil: Klassiek-Liberale filosofen als John Locke verankerden hun beginselen in Christelijke absoluutheden, zoals vastgelegd in de Onafhankelijkheidsverklaring: dat rechten inherent zijn in de mens, die allen door God gelijkwaardig zijn geschapen.

Sommige atheistische Libertariers vervangen God door de Natuur. Het effect is hetzelfde: rechten worden niet verleend door andere mensen, staten of regeringen, en zijn daardoor onvervreemdbaar. Het is een garantie tegen tirannie en de basis voor de Rechten van de Mens.

Frits Bolkestein had gelijk, toen hij jaren geleden, vlak na zijn aantreden als VVD-voorman, de naduk legde op de Christelijke waarden. Ze zijn noodzakelijk om het hiaat aan te vullen dat ontstaat door relativistische aspecten van het liberalisme. Zo vullen de twee systemen elkaar perfect aan.

Omtrent de scheiding van kerk en staat doen veel misverstanden de ronde. Het is een negatief recht, waarin geregeld wordt dat de staat uit geloofszaken dient te blijven (niet andersom)! Met de uitspraak van de Hoge Raad dat de SGP zich ondergeschikt dient te maken aan Artikel 1 van de Grondwet, het zgn. non-discriminatiebeginsel, wordt dit basisrecht met voeten getreden.

Het is zelfs een dubbele corrumpering van het recht, omdat godsdienstvrijheid ondergeschikt wordt gemaakt aan een artikel, dat alleen de staat zou moeten gelden. Partijen als de SGP zijn er ook beducht voor, dat door de voortdurende morele regelgeving het veld waarop Gods voorzienigheid kan acteren, steeds kleiner wordt.

Soms is er weinig ruimte tussen God en Natuur. Hetgeen vreemde kostgangers oplevert wanneer Klassiek-Liberalen en atheistische Libertariers samen optrekken met de mannenbroeders van de SGP in de Dutch Tea Party.

Advertenties
h1

De eerste Dutch Tea Party is een feit

26 april 2010

Jong en oud demonstreren tegen betutteling, bemoeienis en belastingdruk
‘Het is vijf voor twaalf’

Op zaterdag 29 mei zal op het Plein in Den Haag de eerste Nederlandse Tea Party georganiseerd worden. Bekende namen zullen het podium betreden om de zorgwekkende economische gevolgen van een mogelijke linkse coalitie te belichten. Tijdens deze demonstratie, die daags voor de Tweede Kamerverkiezingen van 9 juni plaatsvindt, zullen de almaar groter wordende overheid, de oplopende staatsschuld en het risico van een nieuw potverterend kabinet centraal staan.

De organisatoren hebben zich laten inspireren door de Boston Tea Party, waarmee Amerikanen driehonderd jaar geleden protesteerden tegen hoge invoerrechten en een gebrek aan inspraak. Als die dingen het enige was waar wij ons druk om zouden maken zou een manifestatie niet nodig zijn. Helaas is dit niet zo. De staatsschuld loopt op en het enige dat de partijen op links willen doen is potverteren, de overheid laten groeien en de schuld doorschuiven naar de toekomst. De rekening van nu, moet nu betaald worden! Wij kunnen onze kinderen hier niet mee opzadelen. Jarenlang heeft Den Haag maar wat aangerommeld, de rotzooi kunnen we echt niet laten liggen. Als we niet vandaag nog beginnen met het beperken van de staatsschuld, dan lijdt onze overheidsbegroting daar tot in de lengte der dagen onder. Iedereen die van mening is dat lage belastingdruk, een kleine overheid en een vrije markt dé manier is om ons land uit de afgrond te trekken, nodigen wij van harte uit om aanwezig te zijn op 29 mei.

Elsevier-columnist Bart Jan Spruyt, CDA-Kamerlid Eddy Bilder, de VVD (namen volgen), Directeur Haags Juristen College en Libertariër Toine Manders en voormalig Libertas-lijsttrekker Eline van den Broek hebben hun medewerking al toegezegd andere mogelijke sprekers zijn nog niet bevestigd. Iedereen is welkom op 29 mei, ongeacht afkomst, religie, leeftijd of politieke voorkeur. Het gaat om een economisch stabiele toekomst van Nederland.

Niet zonder symboliek zal de demonstratie om vijf voor twaalf aanvangen.
Zij zal een vreedzaam karakter zal hebben.

h1

DATUM TEA-PARTY VERPLAATST!

7 april 2010

Hedenmorgen (7 april) is in goed overleg met de gemeentelijke instanties te Den Haag besloten om de Tea-Party een week eerder te houden dan aanvankelijk gepland.
I.v.m. het Royal Beach Festival dat gehouden wordt in Scheveningen dezelfde dag, is het niet raadzaam een demonstratie te houden in het centrum van Den Haag.
We hebben dus besloten de Tea Party te houden op :
Zaterdag 29 Mei 2010 aanvang 11.55 (vijf voor twaalf)
Schrijf deze datum dus in uw agenda en zorg dat u er met het gehele gezin bij bent.
In de loop van de komende week volgt er meer info!

Richard

h1

Het is 5 voor 12!

3 april 2010

Mocht u denken dat socialisten en linksdenkenden het alleenrecht hebben tot het voeren van acties en demonstraties, dan is u waarschijnlijk ontgaan dat in de Verenigde Staten al maandenlang actie wordt gevoerd door het volk tegen de oplopende staatsschuld en de dreigende belastingverhogingen. Deze zgn. Tea Partys (TEA staat voor TAXED ENOUGH ALREADY) zijn een enorm succes en hebben alle aandacht in de pers.

Nu zijn de donoren van de Nederlandse economie (lees de werkende Nederlander) aan de beurt om eens hun stem te laten horen. Dat kan op 29 mei a.s. op het Plein te Den Haag. Hier zal de eerste “Dutch Tea Party” worden gehouden, met het thema ; Het is 5 voor 12!

Daags voor de Tweede-kamer verkiezingen zal het volk worden duidelijk gemaakt wat de gevaren zijn van de linkse aanpak van de problemen op financieel economisch gebied.

Het zal niet een “one-issue” betoging zijn want niet alleen de dreigende belastingverhogingen worden aangehaald, maar ook de absurde inkomensafhankelijke boetes die de SP en de CU voorstellen, de vreemde subsidies die ons land al jaren kent, de dreigende afschaffing hypotheekrenteaftrek, het voeden van mensen in de bijstand en de TE grote bemoeienis van de staat.

De hardwerkende Nederlanders zijn het zat om op te draaien voor de kosten die het gefaalde kabinet achterlaat. Draai de linkse subsidiekraan dicht en er blijft voldoende over! Schuif de schuld die wij hebben gemaakt niet door naar onze kinderen!

Wij geven een platform aan een ieder die zijn/haar stem wil laten horen! Het is wel 5 voor 12 maar het is nog niet te laat!!!