Posts Tagged ‘Tea Party’

h1

Interview met Trouw 04-11-2010

4 november 2010

Het volledige interview zoals gisteren via email gegeven door Cindy Schneider.

Jullie zijn een beweging van onderaf, niet partijgebonden. Mijn indruk is wel dat jullie je ideologisch verbonden voelen met de VVD en mogelijk ook de PVV. Klopt die indruk.

Onder de sympathisanten van de Nederlandse Tea Party beweging zijn zowel conservatieven, liberalen en libertariërs te vinden. Het stemgedrag loopt uiteen
van SGP, CDA tot de VVD en PVV. Wij voelen ons met geen enkele partij ideologisch verbonden. Wij zijn van mening dat de overheid in dienst is van de burger en dus is het ook belangrijk om vanaf de zijlijn objectief te kijken naar standpunten van alle politieke partijen. Mijn man, Richard, en ik zijn dan ook partijloos.

Wat willen jullie bereiken?

Ik zal gelijk een misverstand ophelderen, wij willen de verzorgingsstaat niet afschaffen en wij zijn geen Anarchisten.
-Wij willen een kleine, krachtige overheid die het als voornaamste taak ziet om de rechten van de burgers te beschermen. De overheid heeft altijd de neiging om de burgers van alles op te leggen dat zien wij als een belemmering en een afbraak van het vertrouwen in de burger.
-Wij zouden graag een vereenvoudigd belastingstelsel zien met lagere belastingen voor iedereen en vooral met minder belastingen. Ons huidige kabinet heeft een goede start gemaakt wat dat betreft.
-Wij vinden persoonlijke vrijheid een recht, geloven in het naleven van de grondwet en zien het niet als de taak van de overheid om zich daarmee te bemoeien.
-Wij willen het vertrouwen van de overheid dat wij onze eigen verantwoordelijke keuzes kunnen maken.
-Wij willen de overheid kunnen aanspreken op onverantwoordelijke uitgaven en willen dat de overheid naar ons luistert, niet alleen onze eigen overheid maar ook de EU waar de regelgeving en spilzucht een dak heeft bereikt.
-Wij willen een gezonde economie zonder torenhoge schulden waar de vrije markt ook daadwerkelijk een vrije rol heeft.
-Wij willen een hand op de knip wanneer het op subsidies aankomt, te veel subsidies verdwijnen in bodemloze putten of bereiken niet het doel waar naar gestreefd werd.
Kortom, wij willen een mooie toekomst voor alle Nederlanders.

Hoeveel leden of sponsors hebben jullie.

Wij zijn een stichting en hebben geen leden, momenteel hebben wij circa 80 aanmeldingen om vrijwillig actief te worden voor de stichting en krijgen wij dagelijks emails van mensen die graag op de hoogte gehouden wensen te worden. De mailinglijst bestaat nu uit 432 mensen. Wij ontvangen kleine donaties van particulieren, waar wij enorm blij mee zijn. De kosten worden nog wel altijd door ons gedragen maar als het zo doorgaat zullen wij spoedig een budget kunnen gaan opbouwen.

In Amerika is de Tea Partij anti-overheid, maar voor zover ik heb kunnen waarnemen niet anti-moslim of anti-islam. Geldt dat ook voor jullie. Of zijn mijn indrukken onjuist.

Sterker nog, wij hebben ook Moslims onder onze aanhang. Iedereen is welkom bij ons, van links tot rechts van allochtoon tot autochtoon. Dat wij tegen het verspillen van ons belastinggeld zijn en er op het gebied van integratie veel geld kan worden bespaard, maakt ons niet anti-Islam.

Ben jij initiator van de beweging of  samen met je man.

Mijn man en ik hebben de stichting samen opgericht. Momenteel vormt zich een werkgroep om ons heen vol met enthousiastelingen die staan te trappelen om onze eerste uitdaging aan te gaan. Deze uitdaging zal bestaan uit het controleren van alle partijprogramma’s van alle politieke partijen die meedoen aan de provinciale statenverkiezingen en deze goed of af te keuren. Wij gaan uiteraard controleren op de punten die het beste aansluiten bij onze doelstellingen. Wij merken dat veel mensen in onze omgeving de moeite niet kunnen of willen opbrengen om zich te verdiepen in de programma’s en dus willen wij dat voor hen doen.

Klopt het dat je vijf kinderen hebt (zag ik op internet) en dat er één Reagan heet.

Mijn man en ik hebben samen 5 kinderen, allemaal jongens. De oudste is uitwonend en in dienst bij de Marine en de jongste wordt op 3 december 1 jaar. Het klopt helemaal dat de jongste Reagan heet en dat hij is vernoemd naar de voormalige president van de Verenigde Staten, Ronald Reagan. Onze andere kinderen zijn ook vernoemd naar mensen die een grote rol hebben gespeeld in ons leven. Het feit dat wij een groot gezin zijn is de voornaamste reden waarom wij deze stichting hebben opgericht. Onze kinderen, en de kinderen van alle Nederlanders, verdienen een toekomst zonder een gigantische staatsschuld waarin zij verzekerd zijn van een zorgeloos leven.

Ben je afkomstig uit Amerika.

Nee al zijn mijn man en ik beiden gefascineerd door het land van de onbegrensde mogelijkheden, al van jongs af aan.

———————————————

Mailwisseling n.a.v. opmerking over ontwikkelingssamenwerking in het artikel.

Beste ..,
Ik heb het gelezen. Jammer dat er staat dat wij de OS willen afschaffen. Waar maak je dat uit op? Wij zien liever niet dat ons geld bij een falende overheid komt maar bieden liever hulp ter plaatse. Dat is geen afschaffen maar hervormen.

Excuus daarvoor. Ik had het zo geïnterpreteerd op basis van jullie programma en uitgangspunten. Ik had een ander woord moeten gebruiken.

Advertenties
h1

Amerika vs Nederland

22 oktober 2010

Het is vrij logisch dat wij (de Tea Party) vergeleken worden met de Tea Party in de Verenigde staten. Helaas, en ik benadruk helaas, is dit niet het geval. Wij kunnen geen afspiegeling zijn van Amerika puur omdat Nederland, Amerika niet is. Wij zijn een verzorgingsstaat, hoe hard dat ook mag klinken. Wij laten de overheid graag alles voor ons regelen, van kinderopvang tot ons pensioen. Amerikanen regelen hun zaken over het algemeen liever zelf, zij zien de overheid als een instelling die er is om hun rechten te beschermen en geen plichten oplegt.

Waarom dan toch een Tea Party? Omdat het de hoogste tijd is dat wij zelf gaan bepalen wat er met ons belastinggeld gebeurt. Te veel van ons geld verdwijnt in bodemloze putten als ontwikkelingssamenwerking, subsidies voor linke hobbies en dubieuze organisaties die zogenaamd mensen helpen (denk hierbij aan schuldhulpverlening en reïntegratiebureaus). Europa kunnen wij niet meer betalen net zoals wij de hulp aan Griekenland niet konden betalen. Wie denkt dat het geld van Griekenland ooit terug komt bij ons is naïef en kent de Grieken niet, belastingontduiking blijft daar volksport nummer één.

Zou het niet geweldig zijn wanneer wij de regering ter verantwoording kunnen roepen na het nemen van dit soort beslissingen? Ik denk dan aan een publieke debatavond. Wanneer wij groot genoeg zijn en er voldoende animo is zullen politici vast niet te beroerd zijn om een paar uur van hun tijd aan ons (het volk) te besteden.

Ik wil graag duidelijk maken dat het doel van deze beweging niet is om deel uit te maken van de politieke elite in Den Haag, wij zijn een burger initiatief en zullen dit blijven. Wij zijn niet gebonden aan een politieke partij en hebben ons dus ook niet te houden aan partijstandpunten, regeer- en gedoogakkoorden.

Op dit moment heeft Nederland de best denkbare regering voor wat Tea Party idealen betreft, is het perfect? Nee, het is verre van perfect maar het is wél een begin. Afstand nemen van de verzorgingsstaat kost tijd en is niet haalbaar. Dat is geen doemdenken maar eerder realistisch inzien dat het merendeel van de Nederlandse bevolking nu niet in gaat leveren om op latere leeftijd niet te kunnen genieten van de verzorging die de staat ons biedt. Dat maakt de Tea Party niet overbodig want mag het iets minder? Iets minder belasting? Iets minder betutteling? Iets minder bemoeienis? Iets minder potverteren?

Mocht je iets willen en kunnen betekenen voor onze stichting dan vernemen wij dat graag via Email.

Donaties zijn zeer welkom via paypal of bankrekeningnummer 426201914 beiden op naam van Stichting Dutch Tea Party te Schagen.

h1

Een goed begin….

30 mei 2010

De kop is eraf zullen we maar zeggen. De eerste Nederlandse Tea Party is voorbij! De weergoden waren ons goed gezind. De sprekers (de gesproken teksten zullen hier worden geplaatst) en wijzelf waren zeer tevreden. Zo ook een groot deel van het publiek, waarvan er zelfs een aantal een urenlange treinreis er voor over hadden. Dank daarvoor.

Ook waren er een aantal mensen het minder eens met onze ideeën of met de inbreng van onze sprekers. Sommigen van hen lieten zich horen op het plein (waardoor de spreker zijn standpunt kon verdedigen) een ander doet het later via een blog op het web. Wij vinden het allemaal prima, het sterkt ons alleen maar om nog harder te knokken voor onze idealen.

Van deze eerste keer hebben we natuurlijk geleerd. Zo zullen we in het vervolg het programma korter houden, 3 uur is te lang. Maximaal drie sprekers die hun visie geven en daarna het debat aangaan met aanwezigen of met elkaar. Inmiddels hebben wij enorm veel aanmeldingen mogen ontvangen van mensen die interesse hebben om te helpen bij de voortzetting van TEA parties.

De jaarlijkse belastingbevrijdingsdag die gaat er zeker komen, ook gaan wij diverse andere activiteiten ontwikkelen om nog meer aandacht te geven aan onze standpunten. Minder belastingen, minder staats-bemoeienis en minder betutteling.

Sinds 19 Mei j.l. zijn wij officieel een Stichting welke gaat proberen de Haagse politiek te disciplineren tot het nemen van verantwoorde keuzes. Om onze activiteiten te kunnen bekostigen zal in de loop van de komende week een mogelijkheid geboden worden tot het doen van Donaties via de website, aan subsidie doen wij uiteraard niet! Informatie hieromtrent volgt.

Wij zijn op zoek naar meer enthousiaste mensen die actief mee willen werken. Stuur daarvoor een email met je persoonsgegevens en leg uit waar je ons zoal mee zou kunnen helpen.

Wij zoeken; fondsenwervers, webdesigners, filmmakers, video-editors, reclamemensen, mensen uit de evenementenwereld, grafisch ontwerpers, vergaderlocaties,  schrijvers en mensen die gewoon hun handen uit de mouwen willen steken. Denkers maar vooral ook doeners!

h1

Programma zaterdag 29 mei

28 mei 2010

11:55 uur – Opening door Richard Schneider
12:05 uurHero Brinkman over defensie
12:30 uurAnne Mulder over ons belastingstelsel
12:50 uurEddy Bilder over financieel-economische basis voor de toekomst.
Pauze met muziek
13:30 uurToine Manders zal stelling “Belasting is gelegaliseerde roof” verdedigen
14:00 uurEline van den Broek over financiering van de zorg
14:20 uur Bart Jan Spruyt
Muziek tot 14:55 uur en aanwezigen eventueel mogelijkheid om te spreken

Via de email bereikten ons de volgende slogan ideeën. Misschien heeft u zelf een beter idee. Pak een stuk karton en een stift en schrijf!

Arm als Job
Bezuinigen is geen belastingverhoging
Begrotingstekort betekent niet lasten omhoog
PvdAfpak
Geen thee maar TEA
Vote for Job and lose yours!
Vrijheid!
Links stemmen, kunt u het nog betalen?
Ik kan zelf nadenken en mn eigen geld uitgeven! TEA!
Stuur Job het Bos in!
Stop subsidie-infuus
When Taxes Rise, Freedom Dies
Will Work for Lower Taxes
CCCP a/d Noordzee
Het land bankroet? Yes he Cohen!
Niet subsidieren maar liberaliseren!
Cohen, ik ben NIET uw pinautomaat!
Stop het potverteren

Tot morgen!

h1

Update sprekers en meer

27 mei 2010

Frans Weekers zal niet aanwezig zijn tijdens de eerste Nederlandse Tea Party. Zijn plaats zal worden ingenomen door de nummer 24 van de VVD kieslijst. Dit is Anne Mulder, een groot talent binnen de VVD. Hij zal als econoom spreken over ons belastingstelsel en hoe hij het liever zou zien. Meer informatie over hem is te vinden via deze link

De tweede wijziging is een toevoeging aan de lijst. Hero Brinkman zal als eerste spreker de aanwezigen verblijden met zijn inbreng. Wij zijn enthousiast dat hij ondanks zijn drukke schema (twee campagnes) tijd vrij heeft kunnen maken voor ons initiatief.

Richard Schneider zal vrijdagavond te gast zijn in het radio 1 programma “met het oog op morgen”.  Allemaal luisteren dus!

h1

Route naar het Plein

24 mei 2010

Vanaf Den Haag Centraal (te voet)
Loop aan de voorkant het station uit. Sla dan linksaf, naar de Bezuidenhoutseweg. Loop vervolgens alleen maar rechtdoor, het water over, over de Herengracht en de Korte Poten. U komt dan uit op het Plein. Ca. 10 minuten lopen.

Met de auto
Vanuit de richting Amsterdam, Utrecht of Rotterdam volgt u op het Prins Clausplein de A12 richting Den Haag. Aan het einde van de snelweg komt u bij stoplichten. Sla hier linksaf (Zuid-Hollandlaan). U rijdt nu langs het Malieveld (aan uw linkerhand). Sorteer links voor en sla bij de stoplichten linksaf de Koningskade op. Bij de volgende stoplichten gaat u rechtsaf (Korte Voorhout). De eerste straat vlak na de Koninklijke Schouwburg slaat u linksaf de Lange Houtstraat in. Aan het eind van de straat kunt u parkeergarage Plein inrijden.

Met de Tram

Op de bierkade direct links afslaan naar de bierstraat, op de bierstraat na 139 m afslaan naar Amsterdamse Veerkade. Na 249 meter links afslaan naar Spui en op de Lange Poten na 371 meter links afslaan naar het Plein. Looptijd ca. 10 minuten.

Zoekt u mede-reizigers of wilt u carpoolen, geef dat hier dan aan!

h1

Noordhollands Dagblad dinsdag 18 mei

18 mei 2010